Rode Stip

Met een rode stip op het etiket geeft u aan dat niet verkochte artikelen na afloop van de beurs aan de Stichting Hart voor Georgië gegeven mogen worden.

Deze stichting haalt aan het einde van de beurs deze artikelen op om deze te transporteren naar Georgië. Al vele kinderen zijn blij gemaakt met deze kleding. Ook zet de stichting zich in om met bruikbare schoolspullen het onderwijs te verbeteren.

Stichting Hart voor Georgië

Zijn uw artikelen niet voorzien van een rode stip en besluit u bij het incasseren van uw verkoopopbrengst spontaan dat u de niet verkochte artikelen niet meer terug hoeft, dan kan de organisatie niet meer zorgen voor vervoer naar Hart voor Georgië. U wordt dus verzocht uw artikelen zelf mee te nemen. Fietsen, driewielers, poppenhuizen, etc. kunnen sowieso niet voorzien worden van een rode stip.