Goede doelen

De netto opbrengst van de gehouden beurs is altijd voor 50% bestemd voor de PKN gemeente Carnisse Haven. De overige 50% gaat naar een wisselend goed doel. Dit doel heeft bij voorkeur een christelijk doel wat gerelateerd is aan kinderen.

Het gekozen doel voor de beurs van 16 maart zijn de kinderen van Rainbow Centre van de stichting Victory4All. Op dit centrum krijgen arme kinderen uit Zuid Afrika met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking een veilige plaats. Ze worden ieder op hun eigen niveau gestimuleerd en getraind in sociale vaardigheden. Er wordt hen een liefdevolle omgeving geboden en hun magen worden elke dag gevuld met twee gezonde maaltijden. Dit is ontzettend belangrijk, want er zijn vanuit de regering geen voorzieningen voor deze kinderen. Zie voor meer informatie https://victory4all.nl/wat-we-doen/speciaal-onderwijs/

Hieronder een lijst van namen van de projecten die wij de afgelopen jaren blij konden maken met een deel van onze opbrengst:

Stichting Raja wwww.stichtingraja.nl
Stichting ProPlan www.stichtingproplan.nl
Hart voor Georgie www.hartvoorgeorgie.nl
De Carnisse Klimmers www.decarnisseklimmers.weebly.com / www.klimmentegenms.nl
Stichting Present www.stichtingpresent.nl
Winwin Accent Projecten www.cvoaccent.nl
Stichting Ezra uit Barendrecht
Stichting Imani www.stichtingimani.nl
Actie voor Rurigi www.eldoret-kenia.hyves.nl
Weeshuis in Bal Anand www.stichtingbalanand.nl
Stichting Afrikaad www.stichtingafrikaad.nl
Werkgroep Roemenie van de diaconie PKN Barendrecht
WCF kenia www.wcfkenia.org
Stichting Ladder www.stichtingladder.nl
Stiching Pipa www.stichtingpipa.nl
Casa-Ruchama www.casa-ruchama.nl
De kinderen van de voedselbank
Stichting AHC Kids www.AHCKids.nl
Stichting Hart voor Georgie www.hartvoorgeorgie.nl
Casa-Ruchama www.casa-ruchama.nl
Ride4Kids www.ride4kids.nl

Bent u zelf betrokken bij een stichting die past binnen onze voorkeur en wilt uw stichting graag in aanmerking komen voor een deel van de opbrengst dan kunt u ons altijd een mail met informatie sturen via info@beurscarnissehaven.nl.