Contact

BEURSLOCATIE

Kerkelijk Centrum Carnisse Haven

Noordersingel 30

2993 TA Barendrecht

INFORMATIE

Voor nadere informatie over de beurs kunt u ons op de volgende manier bereiken:

Via de mail: info@beurscarnissehaven.nl

Dit mailadres is niet bedoeld voor het aanvragen van nummers, aanvragen voor nummers via dit mailadres zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Voor het aanvragen van een nummer verwijzen wij u naar het hoofdstuk nummer aanvragen elders op deze site.